Title: Finanční hospodaření konkrétního města
Other Titles: Financial management of a particular town
Authors: Bohuslavová, Lenka
Advisor: Karlovec Karel, Ing.
Referee: Linhart Michal, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23522
Keywords: město;rozpočet;příjmy;výdaje
Keywords in different language: town;budget;incomes;expenditures
Abstract: Bakalářská práce charakterizuje město jako základní územní samosprávní celek. Práce je zaměřena na charakteristiku rozpočtu města, jeho příjmů a výdajů. Praktická část analyzuje rozpočty města Janovice nad Úhlavou v letech 2010 2014. Nejdříve jsou popsány jednotlivé položky rozpočtu, včetně srovnání skutečných příjmů a výdajů s plánovanými příjmy a výdaji. Následně je provedena meziroční analýza a srovnání skutečných příjmů a výdajů ve sledovaném období. V závěru práce je zhodnoceno finanční hospodaření města Janovice nad Úhlavou.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes a town as the basic local government unit. The thesis is focused on a characteristic of budget of the town, its incomes and expenditures. The second part of this thesis analyses the budgets in town Janovice nad Úhlavou in years 2010 2014. At first are described the individual items of the budget, including a comparison of the actual incomes and expenditures with planned incomes and expenditures. Then is perfomed a year-on-year analysis and the comparison of the actual incomes and expenditures in a reporting period. Finally is evaluated financial management of the town Janovice nad Úhlavou.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
bpv bohuslavova.PDFPosudek vedoucího práce572,23 kBAdobe PDFView/Open
bpo bohuslavova.PDFPosudek oponenta práce555,03 kBAdobe PDFView/Open
Bohuslavova.PDFPrůběh obhajoby práce285,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.