Title: Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů
Other Titles: The Analysis of Needs of Financial Statements
Authors: Kolářová, Lenka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Tolarová Romana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23526
Keywords: účetnictví;uživatel;účetní výkazy;analýza potřeb;informace
Keywords in different language: accountancy;user;financial statements;needs analysis;information
Abstract: Bakalářská práce na téma "Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů" má za cíl analyzovat potřeby uživatelů účetních výkazů a vytvořit koncepty jejich informačních potřeb. Práce nejdříve rozebírá teoretické vymezení účetních jednotek dle kategorií, vysvětluje pojem účetnictví jeho funkce a cíle. Jsou identifikováni jednotliví uživatelé účetních výkazů, jejichž konkrétní informační potřeby jsou rozebrány v praktické části. Následuje určení druhu zdroje informací a odpovědného subjektu za dodání požadovaných informací. V závěru práce je okomentována potřeba finančních účetních výkazů nebo jiných druhů reportů pro různé uživatele účetních informací.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor´s thesis "The Needs Analysis of Financial Statement Users" is to analyze the needs of financial statement users and establish the concepts of their information needs. The thesis discusses the theoretical definition of accounting units under categories, explains the accountancy, its functions and objectives. There are identified individual users of the financial statements in the thesis and their information needs are discussed in the practical part. After that the types of information sources and entities responsible for providing of information are identified. Finally, there is commented the necessity of financial reports and other types of reports for different users in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza potreb uzivatelu ucetnich vykazu.pdfPlný text práce9,25 MBAdobe PDFView/Open
kolarova pv.pdfPosudek vedoucího práce572,4 kBAdobe PDFView/Open
bo kolarova.pdfPosudek oponenta práce609,94 kBAdobe PDFView/Open
kolarova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce231,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.