Název: Finanční hospodaření města Pelhřimova
Další názvy: Financial management of the town of Pelhřimov
Autoři: Sýkora, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Karlovec Karel, Ing.
Oponent: Březina Miroslav, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23528
Klíčová slova: město;rozpočet;příjmy;výdaje;pelhřimov
Klíčová slova v dalším jazyce: town;budget;expenses;pelhřimov
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Pelhřimova. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola je teoretická část, kde jsou charakterizovány územní samosprávné celky a jejich rozpočet na základě prostudované literatury, která je uvedena v seznamu použité literatury. Praktická část začíná druhou kapitolou představením města Pelhřimova, ve třetí kapitole je provedena analýza finančního hospodaření města v letech 2011 až 2014 na straně příjmů a výdajů. Ve čtvrté kapitole je zhodnoceno finanční hospodaření města Pelhřimova ve srovnání s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Na základě zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole podány návrhy na zlepšení hospodaření města.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on financial management of the town of Pelhřimov. It is divided into five parts. The first chapter is theoretical and defines local authorities and their budget on the base of the bibliography. The practical part begins in the second chapter with introduction of the town Pelhřimov. The budget from 2011 to 2014 is analyzed by revenue and expenses in the third chapter. The financial management of the town of Pelhřimov is evaluated in the fourth chapter in comparation with the towns Havlickuv Brod and Zdar nad Sazavou. Based on the findings, options presented to improve financial management are given in the final chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Financni_hospodareni_mesta_Pelhrimova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bo sykora.pdfPosudek oponenta práce622,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykora pv.pdfPosudek vedoucího práce980,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykora obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce258,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.