Title: Finanční hospodaření města Pelhřimova
Other Titles: Financial management of the town of Pelhřimov
Authors: Sýkora, Luboš
Advisor: Karlovec Karel, Ing.
Referee: Březina Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23528
Keywords: město;rozpočet;příjmy;výdaje;pelhřimov
Keywords in different language: town;budget;expenses;pelhřimov
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Pelhřimova. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola je teoretická část, kde jsou charakterizovány územní samosprávné celky a jejich rozpočet na základě prostudované literatury, která je uvedena v seznamu použité literatury. Praktická část začíná druhou kapitolou představením města Pelhřimova, ve třetí kapitole je provedena analýza finančního hospodaření města v letech 2011 až 2014 na straně příjmů a výdajů. Ve čtvrté kapitole je zhodnoceno finanční hospodaření města Pelhřimova ve srovnání s městy Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Na základě zjištěných skutečností jsou v poslední kapitole podány návrhy na zlepšení hospodaření města.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on financial management of the town of Pelhřimov. It is divided into five parts. The first chapter is theoretical and defines local authorities and their budget on the base of the bibliography. The practical part begins in the second chapter with introduction of the town Pelhřimov. The budget from 2011 to 2014 is analyzed by revenue and expenses in the third chapter. The financial management of the town of Pelhřimov is evaluated in the fourth chapter in comparation with the towns Havlickuv Brod and Zdar nad Sazavou. Based on the findings, options presented to improve financial management are given in the final chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni_hospodareni_mesta_Pelhrimova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
bo sykora.pdfPosudek oponenta práce622,68 kBAdobe PDFView/Open
sykora pv.pdfPosudek vedoucího práce980,01 kBAdobe PDFView/Open
sykora obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce258,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.