Title: Finanční hospodaření městského obvodu Plzeň 7
Other Titles: Financial management of the office district Pilsen 7th.
Authors: Goeslová, Markéta
Advisor: Karlovec Karel, Ing.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23532
Keywords: obec;příjmy;výdaje;rozpočet;finanční hospodaření
Keywords in different language: town;incomes;expenses;budget;money management
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat příjmy a výdaje Městského obvodu Plzeň 7 Radčice, zhodnotit danou situaci a navrhnout opatření pro zlepšení dané situace. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou územní samosprávy a jejím financováním. Praktická část představuje Městský obvod Plzeň 7 Radčice a následně analýzu příjmů a výdajů v letech 2010 - 2014. Následně na základě získaných poznatků je zhodnocena finanční situace obvodu a navržena opatření pro zlepšení stávající situace.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor thesis is to analyse the incomes and expenses of Town district Plzeň 7 - Radčice, to evaluate the given situation and to suggest an arrangement for improvement of the situation. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is concerned with the characteristics of the area of self-government and it's financing. The practical part introduces the Town dictrict Plzeň 7 - Radčice and subsequently the analysis of incomes and expenses in years 2012 - 2014. Afterwards, based on the gained information, is evaluated the financial situation of the district and there are arranged steps for improvement of the current situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Goeslova Marketa.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
goeslova po.pdfPosudek oponenta práce611,68 kBAdobe PDFView/Open
goeslova pv.pdfPosudek vedoucího práce976,07 kBAdobe PDFView/Open
goeslova obhj.pdfPrůběh obhajoby práce329,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.