Title: Specifika účetní a daňové evidence lékařské ordinace
Other Titles: Specifics of Accounting and Tax evidence system of the surgery
Authors: Burešová, Adéla
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Pražáková Petra, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23536
Keywords: lékařská ordinace;lékař;specifika v účetnictví;daňová povinnost
Keywords in different language: medical clinic;medical doctor;specifics of accounting;tax liability
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na hlavní specifika účetnictví a daňové evidence lékařské ordinace. V rámci teoretické části je charakterizována zdravotní péče, dále jsou popsány jednotlivé způsoby evidence hospodářské činnosti u lékařských ordinací a je popsán daňový systém České republiky. V praktické části je stručně charakterizován vybraný podnikatelský subjekt ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jaromila Mareše. U této ordinace je provedena analýza vybraných způsobů vykazování hospodářské činnosti vedení účetnictví a daňové evidence. Na závěr jsou analyzovány daňové povinnosti lékařské ordinace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on main specifics of Accounting and Tax evidence system of the surgery. In the theoretical part there is characterized medical care. Then there are described particular methods of business of medical clinics and the tax system of the Czech Republic. In the practical part there is presented chosen business subject the medical clinic of MUDr. Jaromil Mareš. On this concrete surgery there are applied the methods of chosen economic activities Accounting and Tax evidence system. In the end there is the analysis of tax liabilities of the surgery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Buresova_Adela_K13B0012P.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
bo buresova.pdfPosudek oponenta práce661,29 kBAdobe PDFView/Open
bv buresova.pdfPosudek vedoucího práce599,72 kBAdobe PDFView/Open
buresova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce245,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.