Název: Řízení komunikačních rozhraní v obvodu FPGA
Další názvy: Control Communication Interfaces in FPGA Device
Autoři: Valenta, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Burian, Petr
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2354
Klíčová slova: řízení;komunikační rozhraní;ethernet;PS/2 klávesnice;VHDL;FPGA;Nios II
Klíčová slova v dalším jazyce: control;communication interface;ethernet;PS/2 keyboard;VHDL;FPGA;Nios II
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VHDL modulů pro řízení komunikačních rozhraní v obvodech FPGA. Podstatnou část tvoří podrobný popis vytvořených modulů pro rozhraní PS/2 klávesnice a rozhraní Ethernet. U každého modulu se nachází jeho specifikace, možná obsluha procesorem Nios II a způsob nastavení. Pro demonstraci a ověření funkčnosti modulů je vytvořena ukázková aplikace. Součástí práce jsou přiložené zdrojové kódy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with design and realization of VHDL modules for communication interface control in FPGA. The main part is consists of description of modules for PS/2 keyboard interface and Ethernet interface. Each part contains specifications, interfacing with Nios II processor and configuration. For demonstration of module function there is an example application. Source code are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jakub_Valenta_2012.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047273_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce433,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047273_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047273_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce113,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.