Title: Finanční hospodaření města Cheb
Other Titles: Financial management of the town Cheb
Authors: Karlová, Nikola
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Součková Radka, Ing. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23546
Keywords: finanční analýza;příjmy;rozpočet;výdaje;územní samosprávné celky
Keywords in different language: budget;expenses;financial analysis;local governments;revenues
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Cheb. Jejím cílem je přiblížit územní samosprávné celky, jejich financování a provést analýzu finančního hospodaření města. Teoretická část obsahuje charakteristiku územních samosprávných celků, jejich orgánů a činností. Dále se zabývá rozpočtem, jeho procesem a strukturou. Na začátku praktické části je představeno město Cheb a jeho orgány. Následuje horizontální a vertikální analýza rozpočtu města v letech 20122014 a jeho jednotlivých druhů příjmů a výdajů. Poté je zhodnoceno jeho hospodaření a jsou navržena opatření pro jeho zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the financial management of the town Cheb. Its purpose is to describe local governments, their financing and analyze the financial management of the city. The theoretical part contains descriptions of the local governments, their institutions and activities. It also deals with budget, its process and structure. At the beginning of the practical part the town of Cheb and its institutions are introduced. Then following horizontal and vertical analysis of the town budget and its types of revenues and expenses in the period 20122014. Finally there is the assessment of its economic activities and proposed precautions for its improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karlova Nikola - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
karlova n pv.pdfPosudek vedoucího práce676,45 kBAdobe PDFView/Open
Karlova Nikola po.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
karlova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce225,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.