Title: Využití samoopravného kódu v bezdrátovém přenosu
Other Titles: Error correction code utilization
Authors: Broulím, Jan
Advisor: Georgiev, Vjačeslav
Referee: Pavlíček, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2356
Keywords: LDPC;opravné kódy;bitová chybovost;minimální vzdálenost
Keywords in different language: LDPC;error correcting codes;bit error rate;minimum distance
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem, simulací a implementací samoopravných kódů, především rodiny LDPC. Kódy z této rodiny jsou stručně představeny, podstatnou částí této práce je pak naprogramování softwarových knihoven pro návrh a simulaci opravných vlastností LDPC kódů. Vybraný kód byl testován měřením spolehlivosti přenosu v bezdrátové komunikaci.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with design, simulation and implementation of error correcting codes, especially with the LDPC family. The LDPC codes are briefly introduced. Substantial part of this work is devoted to developing of software libraries for design and simulation of the LDPC codes. A chosen code was tested in wireless data transfer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_jan_broulim.pdfPlný text práce16,51 MBAdobe PDFView/Open
047275_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,95 kBAdobe PDFView/Open
047275_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,29 kBAdobe PDFView/Open
047275_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.