Název: Využití samoopravného kódu v bezdrátovém přenosu
Další názvy: Error correction code utilization
Autoři: Broulím, Jan
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Vjačeslav
Oponent: Pavlíček, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2356
Klíčová slova: LDPC;opravné kódy;bitová chybovost;minimální vzdálenost
Klíčová slova v dalším jazyce: LDPC;error correcting codes;bit error rate;minimum distance
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem, simulací a implementací samoopravných kódů, především rodiny LDPC. Kódy z této rodiny jsou stručně představeny, podstatnou částí této práce je pak naprogramování softwarových knihoven pro návrh a simulaci opravných vlastností LDPC kódů. Vybraný kód byl testován měřením spolehlivosti přenosu v bezdrátové komunikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with design, simulation and implementation of error correcting codes, especially with the LDPC family. The LDPC codes are briefly introduced. Substantial part of this work is devoted to developing of software libraries for design and simulation of the LDPC codes. A chosen code was tested in wireless data transfer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_jan_broulim.pdfPlný text práce16,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047275_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047275_oponent.pdfPosudek oponenta práce412,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047275_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.