Název: Alternativní metody měření magnetického pole
Další názvy: Alternative Methods for the Magnetic Field Measurement
Autoři: Markvart, David
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Richard
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2357
Klíčová slova: precesní protonový magnetometr;Larmorova frekvence;senzor magnetického pole;předzesilovač;měření magnetického pole
Klíčová slova v dalším jazyce: proton precession magnetometer;Larmor frequency;magnetic field sensor;preamplifier;measurement of magnetic field
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je řešení alternativní metody měření magnetického pole, konkrétně se jedná o precesní protonový magnetometr. Práce je zaměřena na porovnání několika typů možností řešení jednotlivých bloků magnetometru, zejména přepínacího obvodu a předzesilovače. V první části práce jsou popsány základní principy této metody a shrnuty dostupné teoretické poznatky. Druhá část je zaměřena na počítačovou simulaci a praktickou realizaci jednotlivých částí a jejich popis. Na závěr jsou porovnány a vyhodnoceny různé varianty řešení jednotlivých bloků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is solving of alternative measuring method of magnetic field, concretely is focused on proton precession magnetometer. The thesis is focused on comparison of several solving of magnetometers parts, especially on switching circuit and preamplifier. At first, the basic principles and accessible theoretical knowledge of this method are described. The second part is focused on computer simulation and realization separate parts and their description. Comparison and evaluation of different solutions of these separate blocks are described at the final part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MARKVART_David-DP.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047521_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047521_oponent.pdfPosudek oponenta práce494,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047521_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.