Název: Sledování trendů na základě výměny elektronických dokumentů (EDI)
Další názvy: Trending based on the exchange of electronic documents (EDI)
Autoři: Drda, Michal
Vedoucí práce/školitel: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Gladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23574
Klíčová slova: edi;informační systémy;předpověď;odvolávka;trend;parser;zpracování dat
Klíčová slova v dalším jazyce: edi;information systems;prediction;call-off;trend;parser;data processing
Abstrakt: Práce je zaměřena na určení trendů v elektronické výměně dat a na rozboru dat, která lze využít v rámci aplikací business inteligence. V práci byla zpracována data tří nezávislých dodavatelů automobilky působící v České republice. Ke zpracování dat bylo využito programovacího jazyku Java, dotazovacího jazyku SQL a programu MS Excel.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on identification of trends in electronic data interchange and analysis of data, which can be used in the business intelligence applications. There were analyzed data of three independent suppliers of the carmaker operating in the Czech Republic. There was used Java programming language, SQL and MS Excel program for analyzing the data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_DRDA_K12B0424P.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
drda oponent.pdfPosudek oponenta práce616,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
drda vedouci.pdfPosudek vedoucího práce642,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
drda obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23574

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.