Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorŠedivcová, Eva
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2016-6-27
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:07Z-
dc.date.available2015-6-15
dc.date.available2017-02-21T08:26:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier67331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23590-
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje zpracování rozpočtu a harmonogramu reálně stojícího objektu ve třech variantách. Rozpočty a harmonogramy jsou rozdílné z hlediska změny materiálu nosné konstrukce. Z důvodu poznání objektu byla pořízena vlastní fotodokumentace a získány cenné informace při osobní schůzce s vlastníky jednotlivých provozů. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2016, rozpočty a harmonogramy jsou vytvořeny v programech KROS Plus 4 a Microsoft Excel, textová část v programu Microsoft Word a axonometrie a pohledy v programu SketchUp 2016.cs
dc.format73 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectprefabrikovaná konstrukcecs
dc.subjectpřístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientacecs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectkritická cesta.cs
dc.titleEkonomicko, technologické srovnání metodou kritické cesty pro objekt - volno časové aktivity pro mládežcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis contains the budget process and timetable realistically stationary object in three variants. Budgets and schedules are different in terms of changes in the material structure. Due to the knowledge of the building was taken private photographs and obtained valuable information during a personal meeting with the owners of individual operations. The drawings are created in AutoCAD 2016 budgets and schedules are created in programs KROS Plus 4 and Microsoft Excel, text part in the program Microsoft Word and isometric views and SketchUp program in 2016.en
dc.subject.translatedmonolithic structureen
dc.subject.translatedprefabricated structureen
dc.subject.translatedaccess for people with limited mobilityen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedscheduleen
dc.subject.translatedcritical path.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_EVA_SEDIVCOVA.pdfPlný text práce44,73 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce380,06 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce382,15 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.