Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 297
Pomahačová, Lucie
Návrh vhodných organizovaných pohybových aktivit pro děti kojeneckého věku

Bachelor thesis is focused on the description of a detailed analysis of physical activity for children ages infant to do one year. The main aim of my work is to create a list of activities that can be implemented with children. In the thesis I mention examples o...

Mukenšnábl, Dalibor
Monitoring úrovně motorických schopností hráčů vodního póla u mládežnických kategorií v průběhu závodního období

This thesis engages in motorical testing of water polo players in juvenile cathegories: The main goal of this thesis is finding the level of training and preparedness of water polo players with special tests, which are focusing on motorical abilities and skills in water enviro...

Úblová, Veronika
Příprava a realizace badmintonového turnaje pro neregistrované hráče v Plzeňském kraji

Bachelor thesis is about organization sport action. The aim of the thesis is realization of badminton tournament for unregistered players in Pilsen. This thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part contains sports marketing, projects solution, typical characteris...

Kourová, Andrea
Využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku

Bachelor thesis is focused on the innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part is briefly characterized preschool age and its...

Stará, Veronika
Porovnání úrovně vybraných motorických schopností a dovedností dětí předškolního věku z plzeňských MŠ

This bachelor thesis aimed to compare the level of motor skills and abilities of preschool children from Pilsen based on data provided by Sportující Mládež Foundation. (Active Youth foundation). The data related to the project 'Pohyb 1P' that took place in the year 2015...

Chocholoušková, Veronika
Elektrodermální aktivita při změně držení těla

The final work deals with an examination of electrodermal human aktivity depending on different body attitude. There was recording of each volunteer about EDA changes in four tested positions. The positions were divided according to its own character "high power position" and ...

Palka, Karel
Pohybová intervence pro žáky před školním lyžařským kurzem

Summary The goal of this thesis is to compare and assess the level of physical abilities and skills of older age pupils. Also figuring out, to what extent they are able to complete sky lessons. The pupils will be from 7th grade of 25th elementary school in ...

Netáhlo, Zdeněk
Trenérská činnost absolventů a studentů KTV FPE ZČU v Plzni v FC Viktoria Plzeň

This thesis present the level pf cooperation between KTV FPE ZČU in Pilsen and FC Viktoria Plzeň. The thesis consist of two parts - theoretical part is focused on theoretical basis. Practical part is based on the semistructured interview. The description evaluates 16 questions.

Petržilková, Tereza
Netradiční pohybové odpoledne pro děti mladšího školního věku

This bachelor thesis deals with preparation and realization of a sporting day. The primary aim was to plan and put in practice unconventional and active afternoon for children attending elementary school. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first ...

Prokšová, Gabriela
Využití prvků z hudebně-pohybového programu Drums Alive (bubnování na gymnastické míče) v MŠ

This bachelor thesis is aimed on issue of program Drums Alive? (drumming on the gymnastic balls) adapted to the pupils of kindergarten. The thesis contains theoretical and practical parts. In the first part of my bachelor thesis I introduce a new alternative program Drums Aliv...

Kolena, Stanislav
Porovnání úrovně motoriky žáků sportovních a nesportovních tříd druhého stupně ZŠ v Plzni

The bachelor thesis is named Comparison of boys' motor level in sports and non-sporting classes in the second grade of elementary school. In the theoretical part I was dealing with characteristics of motor abilities and older- school -aged pupils as well as with the test&#...

Strýčková, Štěpánka
Motoricko - funkční trénink v rychlostní kanoistice (interaktivní DVD)

My bachelor thesis is in the written part focused on sport, which is speed canoeing. In my bachelor thesis I would like to describe to you the history of this sport and that is the speed canoeing and especially its characteristics, division of age categories and...

Tročil, Adam
Novodobé směry jógy jako způsob prevence civilizačních onemocnění

This bachelor thesis focuses on contemporary yoga styles and their influence on the lifestyle of modern human. The main aim of the thesis is to introduce yoga as a way of prevention of some lifestyle diseases depression, obesity and cardiovascular diseases. Practical part of&...

Zimčíková, Terezie
Výroba netradičních náčiní a jejich využití ke cvičení v mateřské škole

This thesis deals with the exercises for preschool age children with use of nontraditional apparatuses. The practical part of this thesis describes procedure of making four apparatuses. In addition to that this part contains both the suggestions of physical activities using the nontradi...

Bábalová, Jitka
Plavání a cvičení ve vodě pro děti předškolního věku - multimediální DVD

This bachelor's work is dealing with teaching of swimming and exercising preschool children in the water. Theoretical part includes history of teaching of swimming in the Czech Republic, the influence of swimming on child development and methodical priciples of swimming for preschool...

Melková, Klára
Dlouhodobé trendy v motorické výkonnosti žaček v házené

This thesis is focused on answering the question whether current children have worse motoric performance than children in the past. The aim of this bachelor's thesis is to compare physical performance of current children of both younger and older elementary school age to childr...

Kalvas, Michal
Organizace závodů neregistrovaných lezců Plzeňského kraje (lezecké závody)

This Bachelor's thesis deals with the preparation and realization of lead climbing competition for unregistered climbers from the Pilsen Region according to the applicable rules of the Czech Mountaineering Association (CHS). Part of the thesis are basic information on relevant issues suc...

Babák, Josef
Projektování sportovní akce - bubble fotbal

This bachelor thesis is created with the goal to design and organize a sporting event of the bubble football tournament for the general public. It is devided into theoretical and practical part, where theoretical part provides basic information about games rules, gaming systems, ad...

Krausová, Pavlína
Možnosti pohybové terapie žáků s těžkým kombinovaným postižením na ZŠ speciální Merklín

The work deals with the possibilities of physical therapy students with severe multiple disabilities in elementary school special in Merklin. The aim is to describe the possibilities of physical therapy for individuals with mobility disabilities based on their health status. The thesis ...

Nozarová, Zuzana
Úroveň vybraných motorických schopností dětí předškolního věku z plzeňských MŠ

This bachelors thesis focuses on level of motor skills of preschool children. It consists of teoretical and practical part. Teoretical part contains child developement in years 3 to 6, briefly explains terms motoric skills and abilities, mentions some of the past motoric tests and&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 297