Název: Nízkošumový předzesilovač do 1 MHz
Další názvy: The Low Noise Preamplifier for Frequencies up to 1 Mhz
Autoři: Vilím, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Richard
Oponent: Kavalír, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2360
Klíčová slova: smyčková anténa;anténa pro DV;anténa pro SV;diferenční zesilovač;nízkošumový zesilovač;šumové číslo;bod zahrazení;bod 1 dB komprese
Klíčová slova v dalším jazyce: loop antenna;LW Antenna;SW Antenna;differential amplifier;low noise amplifier;noise figure;intercept point;1 dB compression point
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat problematiku zachycení signálu na středních a dlouhých vlnách pomocí smyčkové antény a poté jeho zesílení pomocí nízkošumového předzesilovače. V práci je popsán návrh celého systému začínající od smyčkové antény a její ladění do rezonance až k návrhu zesilovačů s jejich simulací, konstrukcí a měřením parametrů, a to buď jednoduchého zesilovače z diskrétních součástek nebo diferenčního zesilovače.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis aims to desribe the problems of capturing the medium and long wave signal by the loop antenna and of following signal amplification using the low noise preamplifier. The thesis describes the whole system design starting with the loop antenna and its resonance tuning followed by the amplifiers and their simulations design including construction and parameters measurements, meaning either a simple discrete amplifier or a differential amplifier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vilim.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047525_oponent.pdfPosudek oponenta práce398 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047525_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.