Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKroupa Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHanzlík, Petr
dc.contributor.refereeZemčík Robert, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-8-29
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:24Z-
dc.date.available2015-10-7
dc.date.available2017-02-21T08:26:24Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-29
dc.identifier67853
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23603
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na analýzu porušení kohezivního rozhraní pomocí konečno-prvkového softwaru Abaqus 6.14. V rámci této práce byl vytvořen automatizovaný nástroj k identifikaci materiálových parametrů kohezivního rozhraní. Pomocí tohoto nástroje byly identifikovány materiálové parametry lepidel Hunstman Araldite 2021 a Gurit Spabond 345 a mezivrstvy laminátu. Materiálové parametry definující porušení byly nalezeny využitím standardizovaných testů DCB (double cantilever beam), ENF (end notched flexure) a MMF (mixed mode flexure) uhlíkových jednosměrových kompozitních nosníků. Analýza porušení je založena na určení materiálového parametru kritické rychlosti uvolňování deformační energie vnitřních sil (CSERR). Parametr CSERR je z experimentálních dat určen pomocí analytických vztahů pro test DCB, ENF a MMF. Konečno-prvkové modely jsou složeny ze dvou distinktivních částí označených jako spojované členy a kohezivní rozhraní. Spojované členy jsou definovány lineárně elastickým ortotropním materiálovým modelem. Kohezivní rozhraní je tvořeno kohezivním kontaktem, který je v každém svém uzlu určen bilineárními vztahy mezi napětím a posuvem (traction-separation law), quadratic stress kritériem určujícím iniciaci poškození a pevnostním kritériem power law, které určuje porušení rozhraní. Materiálový parametr SERR je v numerické analýze identifikován pomocí dílčích materiálových parametrů rozhraní: tuhosti k, posuvu iniciujícího poškození a posuvu určujícího porušení.cs
dc.format85 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporušení rozhranícs
dc.subjectabaqus 6.14cs
dc.subjecthunstman araldite 2021cs
dc.subjectgurit spabond 345cs
dc.subjectmezivrstva laminátucs
dc.subjectdcbcs
dc.subjectenfcs
dc.subjectmmfcs
dc.subjectjednosměrový uhlíkový kompozitní nosníkcs
dc.subjectkritická rychlost uvolňovaní deformační energie vnitřních sil (cserr)cs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjecttraction separation lawcs
dc.subjectquadratic stress kriteriumcs
dc.subjectpower law kriteriumcs
dc.subjectlaminátcs
dc.subjectlineární elastický ortotropní materiálový model.cs
dc.titleParametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivních spojůcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with finite element analysis (FEA) of a cohesive interface failure. Analysis is carried out by a FE software Abaqus 6.14. Automated tool for identifikation of material parameters was crated within realization of this work. Material parameters for two adhesives, Hunstman Araldite 2021 and Gurit Spabond 345 and an epoxy inner layer of a laminated composite were identified with this tool. Failure defining material parameters were determined by following standardized tests of an unidirectional carbon fiber-reinforced epoxy beams: DCB (double cantilever beam), ENF (end notched flexure) a MMF (mixed mode flexure). Failure analysis is based on identification of a critical value of a strain energy release rate (CSERR). Critical value of the SERR extracted from experimental data is determined via analytical equations for DCB, ENF and MMF tests. Finite element model consists of two distinct parts marked as follows: joined components, cohesive interface. Joined components are defined by elastic orthotropic material model. Cohesive interface is created by a cohesive contact. Cohesive contact is defined by a bilinear traction-separation law, a quadratic stress criterion and a power law criterion applied in each node of a contact pair. Critical value of SERR obtained from FEA is determined through secondary material parameters of cohesive interface: stiffness k, displacement of damage initiation and displacement of failure determination.en
dc.subject.translatedinterface failureen
dc.subject.translatedabaqus 6.14en
dc.subject.translatedhunstman araldite 2021en
dc.subject.translatedgurit spabond 345en
dc.subject.translatedepoxy inner layer of laminated compositeen
dc.subject.translateddcben
dc.subject.translatedenfen
dc.subject.translatedmmfen
dc.subject.translatedunidirectional carbon fiber-reinforced epoxy beamen
dc.subject.translatedcritical value of strain energy release rate (cserr)en
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedtraction separation lawen
dc.subject.translatedquadratic stress criterionen
dc.subject.translatedpower law criterionen
dc.subject.translatedlaminated compositeen
dc.subject.translatedlinear elastic orthotropic material modelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce45,52 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,28 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlik_oponent.pdfPosudek oponenta práce879,2 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce294,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.