Title: Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody
Authors: Blažková, Eliška
Advisor: Bublík Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Hajšman Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23604
Keywords: lattice boltzmannova metoda;immersed boundary method;interakce tekutiny s tělesem;výpočtová dynamika tekutin;odporový koecient;boltzmannova rovnice;vícenásobný relaxační čas
Keywords in different language: latticeboltzmannmethod;immersedboundarymethod;uid-structure interaction;computational uid dynamics;uid ow;drag coecient;boltzmann equation;multiple relaxation timelatticeboltzmannmethod;immersedboundarymethod;uid-structure interaction;computational uid dynamics;uid ow;drag coecient;boltzmann equation;multiple relaxation time
Abstract: Tato práce je zaměřena na numerické řešení interakce mezi tekutinou a pevnou strukturou. K simulaci dynamiky tekutin byla použita lattice Boltzmannova metoda a k simulaci pevného tělesa Immersed boundary method. V rámci Immersed boundary method byla zkoumána možnost vužití kinematické okrajové podmínky na povrchu tělesa namísto silového působení, které se využívá tradičně. Navržené algoritmy byly implementovány ve výpočtovém prostředí MATLAB a v jazyce C++. V závěru práce jsou porovnány numerické výsledky získané vlastním vyvinutým softwarem s publikovanými výsledky jiných autorů.
Abstract in different language: This thesis focuses on numerical approach to interaction between uid and solid structure. Lattice Botzmann method was used for uid dynamics simulation and modied Immersed boundary method for solid structure dynamics. Instead of classical approach to Immersed boundary method using forcing term, the possibility of using kinematic boundary condition on the surface of solid body. Designed LBM and IBM algorithm was implemented in computating enviroment of MATLAB and programming language of C++. The end of this work contains comaparison of numerical results obtained by self-developed software to ones published by other authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-blazkova.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Blazkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce546,8 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce512,9 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce301,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.