Title: Geometrický plán jako podklad pro změny v souboru \nl geodetických informací
Authors: Mařík, Jan
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Pekarská Jana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23611
Keywords: katastrální mapa;geometrický plán;záznam podrobného měření změn;vytyčení hranice pozemku
Keywords in different language: cadastral map;survey sketch;documentation of detailed survey of changes;setting-out of boundary of a lot;demarcation
Abstract: Práce se týká problematiky geometrického plánu. Představuje ho od jeho kodifikace až po současnost. Pozornost je zde věnována zejména zakotvení geometrického plánu v legislativním rámci, platné dokumentaci zeměměřických činností pro jeho vyhotovení a charakteristice prostředí souboru geodetických informací, které je na základě geometrického plánu měněno.
Abstract in different language: The paper seeks to examine the concept of survey sketch, addressing its development from its codification to the present. The author explores the status of survey sketch within the legislative framework, the documentation of land-surveyor activities needed to prepare survey sketches, as well as the body of geodetic information which changes on the basis of a survey sketch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geometricky plan jako podklad pro zmeny v SGI.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
PO_Marik.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
P_Marik.pdfPrůběh obhajoby práce31,63 kBAdobe PDFView/Open
PV_Marik.pdfPosudek vedoucího práce168,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.