Název: Realizace přípravku pro měření TS parametrů reproduktorů
Další názvy: Realization of device for TS parameters measurement
Autoři: Sukdol, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2363
Klíčová slova: TS parametry;Thiele-Small;měření reproduktorů
Klíčová slova v dalším jazyce: TS parameters;Thiele-Small;loudspeakers measurement
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá rozborem metod pro měření TS parametrů reproduktorů. Uvedeny jsou také stručně důvody měření TS parametrů a jejich význam. Druhá část práce je zaměřena na praktickou konstrukci přípravku pro měření TS parametrů, kde je popsán postup návrhu, volba nejvhodnější metody měření a také tvorba uživatelského rozhraní pro měření v programu LabView. Prezentovány jsou také výsledky ověření funkčnosti a měření přesnosti přípravku.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with analysis of methods for TS parameters measurement of loudspeakers. There are also briefly introduced reasons for these measurements and their meaning. Second part of thesis is aimed at practical construction of device for measurement of TS parameters of loudspeakers, where there is described procedure of design, choosing of the most suitable method and also development of user interface for measurement in LabView. There are also presented results of functionality and accuracy measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
sukdol_TS parametry.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047528_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047528_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047528_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.