Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopincová Hana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorChyla, Miroslav
dc.contributor.refereeBrandner Marek, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:06Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:06Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier68262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23633
dc.description.abstractCí lem t éto pr áce je stu čn ý popis metody kone čn ých prvk ů (FEM), jak spojit é, tak nespojit é varianty. D ále stru čn ě p ředstav íme metodu XFEM, neboli roz šíř ení metody FEM o takzvanou level set funkci. Tyto metody budou implementovány v prost řed í MATLAB a aplikov ány na Burgersovu rovnici.cs
dc.format36 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfemcs
dc.subjectxfemcs
dc.subjectgalerkinova metodacs
dc.subjectnespojitá galerkinova metodacs
dc.subjectburgersova rovnicecs
dc.titleNumerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvkůcs
dc.title.alternativeNumerical modeling of real problems based on discrete finite element methoden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of this master's thesis is the description of the finite element method (FEM), both continuous and discontinuous variation. I also briefly introduce XFEM method, or FEM methods extension of the so-called level set function. These methods will be implemented in MATLAB and applied to Burgers equation.en
dc.subject.translatedfemen
dc.subject.translatedxfemen
dc.subject.translatedgalerkin methoden
dc.subject.translateddiscontinuous galerkin methoden
dc.subject.translatedburgers' equationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chyla.pdfPlný text práce685,86 kBAdobe PDFView/Open
PV-Chyla.pdfPosudek vedoucího práce117,88 kBAdobe PDFView/Open
PO_Chyla.pdfPosudek oponenta práce168,69 kBAdobe PDFView/Open
P_Chyla.pdfPrůběh obhajoby práce38,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.