Název: Rozšířené možnosti analýz v prostředí PSpice
Další názvy: Advanced analysis in PSpice simulator
Autoři: Mraček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Stifter, Jiří
Oponent: Konečný, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2364
Klíčová slova: OrCAD PSpice;rozšířené analýzy;citlivostní analýza;optimalizace obvodových funkcí;analýza namáhání prvků obvodu;Monte Carlo;analýza s rozmítáním obvodových prvků a vlastností;Spice model součástky;kosimulace;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: OrCAD PSpice;advance analysis;sensitivity;optimizer;smoke analysis;Monte Carlo;parametric plotter;Spice model of component;cosimulation;Simulink
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modulem rozšířených analýz v programu OrCAD PSpice. Mezi rozšířené analýzy patří citlivostní analýza, optimalizace obvodových funkcí, analýza namáhání součástek, analýza výtěžnosti výroby (Monte Carlo) a analýza s rozmítáním obvodových prvků a vlastností. Tyto rozšířené analýzy jsou v první části popsány a je ukázána práce s nimi na jednoduchých příkladech. V další části jsou jednotlivé typy rozšířených analýz použity při analýze nízkofrekvenčních obvodů. Jako další modul, který je při práci využit, je modul SLPS, který umožňuje kosimulaci mezi programem OrCAD PSpice a programem Matlab, konkrétně rozhraním Simulink. V práci je také popsána práce s modely součástek, jejich vytváření, modifikace a import.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the advanced analysis module in the program OrCAD PSpice. The advanced analysis include sensitivity analysis, optimizer, smoke analysis, Monte Carlo and parametric plotter. These advanced analysis are described and it is shown how to work with them on the simple examples in the first chapter. Individual analyzes are used to analyze low-frequency circuits in the fourth chapter. The next module which is used in this thesis is SLPS. This module enables cosimulation between OrCAD PSpice and Matlab/Simulink. There will be described work with models of components, their creating, modification and import.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lukas_Mracek_2012.pdfPlný text práce9,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047529_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047529_oponent.pdfPosudek oponenta práce472,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047529_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.