Title: Automatická identifikace rakoviny z obrazových dat
Other Titles: Automatic cancer identification from image data
Authors: Hadáček, Michael
Advisor: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Lenc Ladislav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23664
Keywords: rakovina prsu;nádor;automatická detekce;mamografie;úprava obrazu;opencv
Keywords in different language: breast cancer;tumor;mammography;automatic detection;image processing;opencv
Abstract: Tato práce rozebírá možnosti počítačových systémů pro detekci nádoru rakoviny prsu z mamogramu. Následně jsou podrobněji popsány a implementovány Density-Weighted Contrast Enhancement (DWCE) a Iris filtr. Výstupem těchto algoritmů je obraz, na kterém jsou nejsvětleji označená místa možného výskytu nádoru. Tyto výstupy jsou nadále zpracovány a na konci procesu jsou označeny nejpodezřelejší oblasti na původním snímku. Metody DWCE a Iris jsou zakomponovány do společného programu, který poskytuje prostředky pro spouštění jedné z nich nebo jejich vzájemné kombinace. Také je možné optimalizovat parametry a vyhodnotit úspěšnost detekce na základě anotovaných dat.
Abstract in different language: This thesis explores possibilities of computer detection of breast cancer tumor. Two of detection algorithms Density-Weighted Contrast Enhancement (DWCE) and Iris filter are examined and described in details. Afterwards, these algorithms are re-implemented. Their output is probability images where more suspicious areas are brighter. These images are further processed. There is set of regions of interest from original image as an program output. DWCE and Iris filters are incorporated into one application. It allows user to use one of mentioned filters or their combination. Program also allows user to optimize its parameters and evaluate the implementation by annotated dataset.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Automaticka identifikace rakoviny z obrazovych dat.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
A14N0125Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce739,83 kBAdobe PDFView/Open
A14N0125Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce427,86 kBAdobe PDFView/Open
A14N0125Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce221,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.