Název: Návrh úložiště kryptografických klíčů protokolu EURORADIO pro železniční zabezpečovací zařízení
Další názvy: Design of EURORADIO cryptographic keys storage system for railway signalling devices
Autoři: Šmejkal, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Hloušek, Petr
Oponent: Pidrman, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2367
Klíčová slova: ERTMS/ETCS;protokol EURORADIO;kryptografický modul;kryptografické klíče;bezpečnostní požadavky
Klíčová slova v dalším jazyce: ERTMS/ETCS;EURORADIO protocol;cryptographic module;cryptographic keys;security requirements
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis protokolu EURORADIO, který je používá v systému ETCS. V souvislosti s protokolem EURORADIO je zde popsán jeho klíčový management. Dále jsou zde uvedeny požadavky na kryptografické moduly a následně je proveden návrh kryptografického modulu pro protokol EURORADIO.
Abstrakt v dalším jazyce: This magister thesis is focused on a proposal EURORADIO protocol, which is used in the ETCS system. In context with the EURORADIO protocol the key management is described. Furthermore the requirements on the cryptographic modules are described and a draft of the cryptographic module for EURORADIO protocol is created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047996_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047996_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047996_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.