Title: Vizualizace dat s využitím AngularJS
Other Titles: Data visualization using AngularJS
Authors: Kukrál, Petr
Advisor: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23671
Keywords: vizualizace dat;javascript;jquery;react;angular
Keywords in different language: data visualization;javascript;jquery;react;angular
Abstract: Tato práce se věnuje tvorbě webové aplikace pro vizualizaci dat s využitím JavaScriptu. Klientská část je implementována ve frameworku Angular, od společnosti Google, a serverová část je realizována v PHP. Práce porovnává existující možnosti vizualizace dat v oblasti webových technologií a zabývá se srovnáním nejpoužívanějších JavaScriptových frameworků a knihoven Angular, React a jQuery. Tyto technologie jsou porovnávány jak z hlediska náročnosti implementace, tak z pohledu výkonnosti. Práce mimo jiné obsahuje i návod na konverzi pluginu ze starší knihovny jQuery do novějšího Angularu.
Abstract in different language: This thesis is focused on creating web applications for data visualization using JavaScript. The client side is implemented in the Angular framework, by Google. The server side is implemented in PHP. This thesis compares methods of data visualization on the Web and discuss the most popular JavaScript frameworks and libraries like Angular, React and jQuery. These technologies are compared with difficulty and performance. This thesis also includes the instructions for converting plugin from older library jQuery to newer framework Angular.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
A13N0112Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce296,63 kBAdobe PDFView/Open
A13N0112Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce384,84 kBAdobe PDFView/Open
A13N0112Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce205,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.