Title: Možnosti zabezpečeného mobilního spojení s nemocničním informačním systémem
Other Titles: Possibilities of securing mobile connection with a medical information system
Authors: Račák, Ladislav
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Včelák Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23694
Keywords: bezpečnost;android;šifrování;kryptografie;elektronický podpis
Keywords in different language: security;android;cipher;cryptography;digital signature
Abstract: Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečeného mobilního spojení s experimentálním nemocničním informačním systémem. Po analýze možností zabezpečení jsou tyto znalosti využity k vytvoření nové mobilní aplikace pro platformu Android komunikující s nově vytvořeným modulem experimentálního nemocničního systému. Mobilní aplikace slouží k získávání dat pomocí definovatelných formulářů.
Abstract in different language: The objective of this study is to design and implement secure mobile connection with an experimental medical information system. After analyzing possibilities how to secure the link is the knowledge applied for creation new application for Android platform communicating with newly created module of experimental medical IS. The mobile application is used to collect and retrieve data using definable forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
racakl_DP.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
A13N0070Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce797,18 kBAdobe PDFView/Open
A13N0070Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce429 kBAdobe PDFView/Open
A13N0070Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce210,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.