Název: Analýza a návrh řešení pro ověřování kompatibility softwaru
Další názvy: Software compatibility verification analysis and solution proposal
Autoři: Kinzl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Oponent: Ježek Kamil, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23697
Klíčová slova: životní cyklus vývoje softwaru;testování;kvalita softwaru;statická analýza;java kompatibilita
Klíčová slova v dalším jazyce: software development lifecycle;testing;software quality;static analysis;java compatibility;testing tools
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou aktuální situace na trhu týkající se nástrojů pro ověřování kompatibility a kvality softwaru psaného v programovacím jazyce Java. Analýza dostupných nástrojů je provedena z technického a částečně z obchodního pohledu, kdy byl důraz kladen na možnosti zařazení nástrojů do procesu vývoje, případně etapy testování.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis analyzes the current market situation regarding tools for verification of the compatibility and software quality written in Java programming language. Analysis of available tools is done from technical and partly from business point of view when the focus was on the possibility of tools inclusion into development process or testing phase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kinzl_2016.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce358,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce386,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce204,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.