Title: Neparametrické jádrové odhady a jejich praktická aplikace
Other Titles: Nonparametric kernel estimation and practical application
Authors: Brom, Pavel
Advisor: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23698
Keywords: regresní křivka;klouzavé průměry;jádrový odhad;nadaraya-watson;obchodování s akciemi;technické indikátory;obchodní systém
Keywords in different language: regression function;moving averages;kernel estimate;nadaraya- watson;stock trading;technical indicators;trading system
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou neparametrických jádrových odhadů, především regresní křivky. V úvodní části je provedena rešerše na toto téma, ve které je popisován parametrický přístup k odhadu funkce hustoty a regresní křivky a následně vybrané neparametrické metody vedoucí k jádrovým odhadům. Za oblast jejich praktické aplikace bylo zvoleno obchodování s akciemi na burze cenných papírů na českém trhu. Následně je proto popsán způsob, jakým se na burze obchoduje, a náklady s tím spojené. Jádrové odhady jsou v této práci srovnávány s klouzavými průměry, které jsou k obchodování využívány v technické analýze akcií. Pro každý vybraný akciový titul zvlášť je optimalizován model i parametry pomocí simulací provedených na základě reálných dat za minimálně čtyři roky. Toto nastavení je nakonec ověřováno navrženým obchodním systémem na reálných datech v rámci více než dvouletého období.
Abstract in different language: This master's thesis deals with nonparametric kernel estimates of a regression function. The summary of this topic is provided in the first part of the thesis. Firstly, the parametric approach to the estimation of a density and regression functions is mentioned. Subsequently, the thesis focuses on selected nonparametric methods, most importantly on kernel estimates. Stock trading in the Czech market was chosen as the area of their practical application. Consequently, the way how trading on a stock-exchange works and transaction fees are discussed. Kernel estimates are compared to the moving averages used in the stock technical analysis. The proposed models and their parameters are optimized in simulations based on at least five-year long real data for each selected stock. Afterwards, this tailor-made setting is used in a simulation of a designed trading system, which is based on more than two-year long real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brom.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
A15N0008Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce751,37 kBAdobe PDFView/Open
A15N0008Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce398,78 kBAdobe PDFView/Open
A15N0008Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce215,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.