Název: Strojové zpracování dat z insolvenčního rejstříku
Další názvy: Automated processing for insolvency register data
Autoři: Kubeš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Valdman Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc. PhD.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23699
Klíčová slova: insolvenční rejstřík;automatické zpracování;webová služba;isir;e-government
Klíčová slova v dalším jazyce: insolvency register;automatic data processing;web services;e-government
Abstrakt: Tématem této práce je návrh a implementace řešení, které čerpá data z webové služby poskytované provozovatelem Informačního systému insolvenční rejstřík a tato data transformuje do podoby databáze. Tato databáze může dále sloužit jako zdroj informací pro další informační systémy, například účetní nebo spisové, a to za výrazně jednodušších podmínek, než právě zdrojová webová služba. V analytické části této práce je rozebrána problematika elektronizace státní správy šířeji než jen z pohledu Informačního systému insolvenční rejstřík. Práce se zabývá přístupem státní správy k tomuto problému, pojmem e-government, a kriticky hodnotí jednotlivé projekty, které v minulosti byly na tomto poli realizovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The primary object of this thesis is analyse, design and implement solution for reading data from insolvency register's web service. This data should be transformed into relational (SQL) database, that serves as a source of information for other systems, e.g. accountings, and provide them more comfortable access to data than source web service does. Analytical part of this thesis is concerned with computerization of government in general. It is focused on e-government in Czech Republic, its concept and realizations and critically evaluate them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A14N0009P.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0009Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce514,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0009Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce323,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0009Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.