Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHaviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFialová, Markéta
dc.contributor.authorHaviar Stanislav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.refereeKubásek Milan, RNDr.
dc.date.accepted2016-6-23
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:25Z-
dc.date.available2015-5-1
dc.date.available2017-02-21T08:28:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-2
dc.identifier68828
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23703
dc.description.abstractV rámci této práce byly připraveny vrstvy oxidu wolframu s různými stechiometriemi pomocí reaktivního magnetronového naprašování s použitím wolframového terče. Tyto vrstvy mohou sloužit jako plynové senzory. K zlepšení senzorické odezvy na vodík bylo použito palladium jako katalyzátor. Vrstvy byly zkoumány pomocí rentgenové difrakce, mikroskopu atomárních sil, skenovacího elektronového mikroskopu a testovány na senzorickou odezvu. Připravené vrstvy vykazují dobrou senzorickou odezvu a nejnižší měřitelná koncentrace je 100 ppm. Vlastnosti senzoru jsou ovlivněny použitím přidaného vzácného kovu, stechiometrií a tloušťkou vrstvy.cs
dc.format60 s. (69 460 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoxid wolframucs
dc.subjectplynové senzorycs
dc.subjectvodíkcs
dc.subjectmagnetronové naprašovánícs
dc.subjectskenovací elektronový mikroskopcs
dc.titlePříprava a charakterizace nanostrukturních oxidů kovůcs
dc.title.alternativePreparation and characterization of nanostructured oxide filmsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThin films of tungsten oxide with various stoichiometries were prepared by reactive magnetron sputtering using a metal target. These films can be used as gas sensors. To improve the sensorial response to hydrogen palladium was used as a catalyst. The films were characterized by X-ray diffraction, atomic force microscopy, scanning electron microscopy and tested for the sensorial response. The prepared films exhibit good response, the lowest measured concentration was 100 ppm. The sensorial characteristics are significantly influenced by use of the added noble metal, stoichiometry and thickness of films.en
dc.subject.translatedtungsten oxideen
dc.subject.translatedgas sensorsen
dc.subject.translatedhydrogenen
dc.subject.translatedmagnetron sputteringen
dc.subject.translatedscanning electron microscopyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialova Marketa diplomova prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce642,54 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce803,01 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce217,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.