Title: Nové metody pro monitorování a ohodnocování kvality regulace
Other Titles: New methods for control loop performance monitoring and assesment
Authors: Škarda, Radek
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23714
Keywords: pid regulátor;autotuner;oceňování kvality regulační smyčky
Keywords in different language: pid controller;autotuner;control loop performance assessment;system identification;running discrete fourier transform
Abstract: Tato disertační práce se zabývá problematikou monitorování a ohodnocování kvality řízení v jednoduchých regulačních smyčkách s PID regulátory. Cílem bylo vyvinout spolehlivé a efektivní algoritmy, které komplexně pokrývají tuto problematiku především v oblasti řízení průmyslových procesů a jsou schopné praktického nasazení. Dosažené teoretické výsledky jsou popsány ve třech kapitolách, které se věnují metodám automatického ladění PID regulátorů, ohodnocování regulačních smyček a identifikace řízeného systému v uzavřené smyčce. Představené metody byly otestovány jak v simulačním prostředí, tak na reálných laboratorních modelech.
Abstract in different language: This thesis deals with assessment and monitoring of simple PID loop control quality. The goal was to develop reliable and effective algorithms for complex solution of selected problem in process control industry. Achieved theoretical results are described in three chapters dedicated to automatic PID tuning, control loop performance assessment and closed-loop system identification methods. The introduced methods were extensively tested both in simulation and real hardware environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce28,11 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-skarda.pdfPosudek oponenta práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-skarda.pdfPrůběh obhajoby práce865,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.