Title: Studijní centrum s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni
Other Titles: Study centre with library on Denisovo nabrezi in Pilsen
Authors: Volencová, Monika
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Stránský Jakub, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23732
Keywords: klíčová slova: knihovna;železobeton;skeletový systém;monolitická konstrukce;architektonický návrh;zatížení;statické posouzení;výpočet;výkresy
Keywords in different language: keywords: library;reinforced concrete;skeletal system;monolithic construction;architectural design;load;static analysis;calculation;drawings
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním Studijního centra s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni. Cílem práce je návrh a optimalizace konstrukčního a dispozičního řešení, sestavení základních statických a tepelně-technických výpočtů a vypracování požárně bezpečnostního řešení. Návrhy řešení a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresová část bakalářské práce byla zpracována v programech Allplan 2016, ArchiCAD 19 a AutoCAD 2015 a sestavení statických výpočtů v programu FIN 2D a FIN GEO.
Abstract in different language: ABSTRACT This work deals with building design of Educational center with library in Denisovo nabrezi, Pilsen. The goal of the thesis is to design and optimalize constructional and dispositional solution, compose basic static and heat-technical calculations and to process fire safety solution. All designs and calculations were made according to valid CSN EN standards. The drawings were done in Allplan 2016, ArchiCAD 19 and AutoCAD 2015. Static calculations were composed and computed in FIN 2D and FIN GEO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volencova_2016.pdfPlný text práce100,76 MBAdobe PDFView/Open
Volencova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,49 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_oponent.pdfPosudek oponenta práce632,46 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.