Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVolencová, Monika
dc.contributor.refereeStránský Jakub, Ing.
dc.date.accepted2016-8-29
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:16Z-
dc.date.available2015-10-7
dc.date.available2017-02-21T08:29:16Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-15
dc.identifier68285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23732
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním Studijního centra s knihovnou na Denisově nábřeží v Plzni. Cílem práce je návrh a optimalizace konstrukčního a dispozičního řešení, sestavení základních statických a tepelně-technických výpočtů a vypracování požárně bezpečnostního řešení. Návrhy řešení a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresová část bakalářské práce byla zpracována v programech Allplan 2016, ArchiCAD 19 a AutoCAD 2015 a sestavení statických výpočtů v programu FIN 2D a FIN GEO.cs
dc.format292 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklíčová slova: knihovnacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectskeletový systémcs
dc.subjectmonolitická konstrukcecs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjectvýkresycs
dc.titleStudijní centrum s knihovnou na Denisově nábřeží v Plznics
dc.title.alternativeStudy centre with library on Denisovo nabrezi in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedABSTRACT This work deals with building design of Educational center with library in Denisovo nabrezi, Pilsen. The goal of the thesis is to design and optimalize constructional and dispositional solution, compose basic static and heat-technical calculations and to process fire safety solution. All designs and calculations were made according to valid CSN EN standards. The drawings were done in Allplan 2016, ArchiCAD 19 and AutoCAD 2015. Static calculations were composed and computed in FIN 2D and FIN GEO.en
dc.subject.translatedkeywords: libraryen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedskeletal systemen
dc.subject.translatedmonolithic constructionen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedloaden
dc.subject.translatedstatic analysisen
dc.subject.translatedcalculationen
dc.subject.translateddrawingsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volencova_2016.pdfPlný text práce100,76 MBAdobe PDFView/Open
Volencova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,49 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_oponent.pdfPosudek oponenta práce632,46 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.