Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFrémundová, Monika
dc.contributor.refereeBöhmová Renata, Ing.
dc.date.accepted2016-6-27
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:16Z-
dc.date.available2015-11-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:16Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier68724
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23733-
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniory ke stavebnímu povolení. Hlavním úkolem této práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebně technické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci. Všechny výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN a byly vypočteny ručně s pomocí programu Microsoft Excel. Výkresová část byla provedena v AutoCAD 2016.cs
dc.format76 s. (80 179 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectobjekt sociální péčecs
dc.subjectosoby se sníženou schopností pohybucs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstatická částcs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectporothermcs
dc.subjectspirollcs
dc.titleNávrh a zpracování projektové dokumentace pro stavbu objektu sociální péče pro seniorycs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe building design and project documentation of the object of social care for obtaining a building permit is the focus of this thesis. The main goal is to provide structural solution, space arrangement, material and technical design of the building together with a selection of an appropriate build ground. All calculations were performed according to the standards ČSN EN and calculated manually with use of Microsoft Excel. The drawing were done in AutoCAD 2016.en
dc.subject.translatedthe object of social careen
dc.subject.translatedpersons with reduced mobilityen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedstatic parten
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedporothermen
dc.subject.translatedspirollen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Monika_Fremundova_A12B0342P.pdfPlný text práce11,83 MBAdobe PDFView/Open
Fremundova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,64 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_oponent.pdfPosudek oponenta práce735,37 kBAdobe PDFView/Open
Fremundova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.