Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMotejzíková, Klára
dc.contributor.refereePetráš Václav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-27
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:18Z-
dc.date.available2015-11-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:18Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier68725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23734
dc.description.abstractTématem moji bakalářské práce byl Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ke stavebnímu povolení. Mým úkolem byl návrh stavby,umístění, konstrukční, provozní a dispoziční řešení stavby tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na prostory pro děti předškolního věku. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Zatížení a výpočty byly provedeny ručně nebo v programu Fin EC- Fin 2D. Výkresová část byla provedena v programu AutoCAD2009 a ArchiCAD15.cs
dc.format135 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectporothermcs
dc.subjectliastropcs
dc.titleNávrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školucs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with proposal of object and processing of project documentation of nursery school for building permit. My task was proposal of construction,placing, constructional, operational and disposal layout of construction so as to comply with requirements needed for premises for preschoolage children. Composition of loads and static assessment is made according to valid ČSN EN standards. Loads and calculations were made manually or in Fin EC- Fin 2D programme. Drawing was made in AutoCAD2009 and ArchiCAD15 programmes.en
dc.subject.translatednursery schoolen
dc.subject.translatedstatic assessmenten
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedbuilding permiten
dc.subject.translatedporothermen
dc.subject.translatedliastropen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Klara Motejzikova.pdfPlný text práce27,09 MBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,07 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,55 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce141,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.