Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTichá, Markéta
dc.contributor.refereeKřížková Červená Radka, PhDr.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:52Z-
dc.date.available2014-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:52Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier63508
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23747-
dc.description.abstractTato práce se zabývá rekonstrukcí barokní podoby zámku Hradiště v Blovicích a tvorbou prostorového modelu předpokládané barokní podoby zámku. První polovina práce se zabývá historií objektu a návrhem jednotlivých částí barokní podoby zámku Hradiště na základě analýzy dostupných pramenů. Druhá polovina práce je zaměřena na sběr a zpracování geodat a následně na samotnou tvorbou prostorového modelu předpokládané barokní podoby zámku. Prostorový model byl vytvořen v prostředí SketchUp. Výsledky této bakalářské práce budou prezentovány v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectprostorový modelcs
dc.subjectsketchupcs
dc.subjectbarokocs
dc.subjectbarokní architekturacs
dc.subjectzámek hradištěcs
dc.subjectblovicecs
dc.title3D model barokní podoby zámku Hradištěcs
dc.title.alternative3D Model of the Baroque Form of Hradiště Châteauen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the reconstruction of the baroque-style Hradiště Château in Blovice and the creation of a spatial model of the predicted shape of the building. The fist half of this thesis deals with the history of the object and the design of the baroque-style Hradiště Château based on an analysis of available sources. The second half of this thesis is focused on collecting and processing geodata followed by the creation of spatial model of the baroque-style Hradiště Château. The spatial model was created using the SketchUp environment. The results of this thesis will be presented in the Museum of Southern Pilsen in Blovice.en
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedspatial modelen
dc.subject.translatedsketchupen
dc.subject.translatedbaroqueen
dc.subject.translatedbaroqueen
dc.subject.translatedarchitectureen
dc.subject.translatedhradiště châteauen
dc.subject.translatedbloviceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ticha_bp.pdfPlný text práce19,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Ticha.pdfPosudek vedoucího práce809,8 kBAdobe PDFView/Open
PO_Ticha.pdfPosudek oponenta práce462,32 kBAdobe PDFView/Open
P_Ticha.pdfPrůběh obhajoby práce33,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.