Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPavlíček, Vladimírcs
dc.contributor.authorKuřík, Jancs
dc.contributor.refereeFiřt, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:39Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48160cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2374
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na důslednou analýzu funkčního generátoru Hameg HM8030-6. Cílem textu je seznámit čtenáře s parametry uvedeného přístroje, blokovými schématy vysvětlujícími jeho funkci, zajímavými zapojeními aplikovanými při návrhu modulu a postupy při testování. V úvodu je navíc provedeno rozdělení signálových generátorů, stručně představena teorie přímé digitální syntézy (DDS) a integrované obvody s použitím této metody. Diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci se společností Rohde&Schwarz a její význam spočívá v doplnění chybějící podrobnější dokumentace k přístroji pro servisní středisko.cs
dc.format91 s., (135 869 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfunkční generátorcs
dc.subjectsignálový generátorcs
dc.subjectpřímá digitální syntézacs
dc.subjectDDScs
dc.subjectblokové schémacs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectkalibracecs
dc.titleAnalýza a syntéza generátoru HAMEG HM8030cs
dc.title.alternativeAnalysis and Synthesis of Generator HAMEG HM8030en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on a thorough analysis of the function generator Hameg HM8030-6. The text aims to introduce interested readers with the parameters of the device, block diagrams explanation, interesting connection applied in the module design and testing procedures. In the introduction is also made the sorting of signal generators, briefly introduced the theory of direct digital synthesis (DDS) and integrated circuits using this method. This diploma thesis was created in partnership with the company Rohde&Schwarz and its importance consists in completion of missing detailed documentation of the device for the service center.en
dc.subject.translatedfunction generatoren
dc.subject.translatedsignal generatoren
dc.subject.translateddirect digital synthesisen
dc.subject.translatedDDSen
dc.subject.translatedblock diagramen
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
dc.subject.translatedcalibrationen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_hameg.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce437,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_oponent.pdfPosudek oponenta práce478,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048160_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce129,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.