Název: Stabilizované zdroje střídavého napětí a proudu
Další názvy: Stabilized AC Current and Voltage Power supply
Autoři: Bábel, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2376
Klíčová slova: stabilizovaný zdroj;zesilovač;PWM;LC filtr;regulátor;modulátor
Klíčová slova v dalším jazyce: stabilized power supply;amplifier;PWM;LC filter;regulator;modulator
Abstrakt: Cílem této práce je navržení a sestavení výkonového střídavého zdroje s regulací napětí. V práci budou podrobně popsány jednotlivé části (modulátor, výkonový stupeň, výstupní filtr, regulátor, napájení nevýkonových částí). Dále bude řešeno galvanické oddělení některých částí kvůli bezpečnosti a rušení. K realizaci byl použit modulátor UC2637, přístrojové zesilovače INA217 a budiče UCC27200 od společnosti Texas Instruments, izolační zesilovač HCPL-7800 od společnosti Avago Technologies, výkonové SMD tranzistory FDMS86101 od společnosti Fairchild Semiconductor a toroidní železoprachová jádra od společnosti Amidon. Je zde popsán princip spínaných zesilovačů, návrh LC filtrů pro spínané zdroje a zesilovače, stabilita zpětnovazebních systémů a regulátory.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is design and implementation of AC power supply with voltage regulation. The work will be detailed in individual section (modulator, power stage, output filter, regulator, power supply for low power parts). Then it will be dealt with isolation of some for safety and noise. For the realization was used modulator UC2637, instrumentation amplifiers INA217 and drivers UCC27200 from Texas Instruments, isolation amplifier HCPL-7800 from Avago Technologies, SMD power transistors FDMS86101 from Fairchild Semiconductor and toroidal iron powder cores from Amidon. There is described the principle of switching amplifiers, design of LC filters for switching power supplies and amplifiers, stability of feedback systems and regulators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Babel_Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049272_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049272_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049272_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.