Title: Analýza cévního systému jater v obrazech z výpočetní tomografie
Other Titles: Liver Vessel Tree Analysis from Computed Tomography
Authors: Kuneš, Jiří
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23766
Keywords: játra;jaterní cévní strom;výpočetní tomografie;histologické statistiky;metody zpracování obrazu;segmentace;prahování;skeletonizace;python;lisa
Keywords in different language: liver;hepatic vascular tree;computed tomography;histological statistics;image processing methods;segmentation;thresholding;skeletonization;python;lisa
Abstract: Práce se zabývá tvorbou aplikace pro automatizovanou statistickou analýzu jaterního cévního stromu z obrazových dat výpočetní tomografie. Aplikace je založena na použití metod zpracování obrazu, při její tvorbě bylo využito programovacího jazyka Python. Práce také upozorňuje na několik překážek, které v určitých případech brání správnému zpracování dodaných snímků jaterního cévního stromu. Aplikace, kterou autor vytvořil a popsal v této práci, je zároveň součástí projektu LISA (LIver Surgery Analyser).
Abstract in different language: The focus of this thesis is the creation of an application for the automated statistical analysis of the hepatic vascular tree using image data from computed tomography. The application is based on the use of image processing methods and was created using the Python programming language. The thesis also highlights several obstacles which in certain situations prevent the proper processing of presented images of the hepatic vascular tree. The application which the author created and described in this thesis is also a part of the project LISA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunes_Jiri_BP_2015-08-16.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFView/Open
kunes-v.pdfPosudek vedoucího práce603,34 kBAdobe PDFView/Open
kunes-p.pdfPrůběh obhajoby práce266,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.