Title: Hlasové ovládání průzkumného robota
Other Titles: Voice control of exploratory vehicle
Authors: Beneš, David
Advisor: Šmídl Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23769
Keywords: hlasové ovládání;rozpoznání mluvené řeči;webové rozhraní;řízení robota;externí hlasový modul
Keywords in different language: voice control;recognition of speech;web interface;robot control;external voice module
Abstract: Tato práce řeší hlasové ovládání průzkumného robota. Problematika hlasového ovládání je řešena dvěma přístupy rozpoznávání mluvené řeči. První metoda je využití externího hlasového modulu, kterým lze zpracovávat hlasové příkazy a zvuky. Druhá metoda využívá více komplexního hlasového rozpoznávače SpeechCloud. SpeechCloud běží na samostatném serveru. Propojit se, se SpeechCloudem na běžícím serveru, je možné pomocí internetového připojení. Tato dvě řešení mají své pro a proti. Externí modul je možné používat s lehkou přenositelností a lze jej snadno přenastavit, ale disponuje mnoha nedostatky. Nevýhoda SpeechCloudu tkví v tom, že je potřeba připojení k internetu a dostupný server, na kterém běží. Nicméně disponuje mnoha možnostmi, jak vylepšit funkčnost a ovladatelnost. Výsledek této práce poukazuje na pohodlnější ovládání přístrojů, než pouze pomocí klávesnice či jiných fyzických zařízení.
Abstract in different language: This work is trying to solve a problem with voice control of a robot. There are implemented two methods to solve a speech recognition. First method uses external voice module which is useful for voice recognition or some sound applications. Second method uses more complex speech recognition SpeechCloud. This recognition engine is running on external server accessible through the internet. Both methods have pros and cons. External module is easy to use and is very portable but has a several disadvantages. On the other hand for access to SpeechCloud is important connection to the Internet. However there are several possible how to improve it. Result of this work shows how to use speech recognition as more comfortable approach than controlling a device with keyboard or any another physical controllers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A13B0598P-BCP.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
benes-v.pdfPosudek vedoucího práce598,98 kBAdobe PDFView/Open
benes-p.pdfPrůběh obhajoby práce287,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.