Title: Francouzské vysoké školství; teorie a praxe
Other Titles: French higher education, theory and practice
Authors: Pechmanová, Lucie
Advisor: Fridrichová, Radka
Referee: Vondráček, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2378
Keywords: didaktika;Francie;francouzština;grandes écoles;pedagogika;univerzita;univerzitní institut;vysoké školy;vzdělávání
Keywords in different language: didactics;education;France;french;higher school;grandes écoles;pedagogy;university;university institut
Abstract: Tato práce představuje francouzské vysoké školství. Věnuje se struktuře, systému a průběhu studia na hlavních typech vysokých škol, a sice univerzitách, grandes écoles a univerzitních institutech. Praktická část popisuje Université de Perpignan, především studium jazyků na fakultě filozofické a humanitních studií. V závěru práce je porovnáno české a francouzské vysoké šklolství a dva konkrétní studijní obory zaměřené na francouzský jazyk.
Abstract in different language: This disertation presents the French higher education. It is engaged in the stucture, system and course of the studies at main types of higher schools, namely universities, grandes écoles and university insituts. The part of practice describes the University of Perpignan, primarily the study of languages at faculty of philosophy and human studies. In the end is compared the Czech a French higer education and two similar study domaines interested in French language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Francouzske vysoke skolstvi.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFView/Open
Pechmanova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce123,5 kBAdobe PDFView/Open
Pechmanova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce172,63 kBAdobe PDFView/Open
Pechmanova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.