Název: Francouzské vysoké školství; teorie a praxe
Další názvy: French higher education, theory and practice
Autoři: Pechmanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Oponent: Vondráček, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2378
Klíčová slova: didaktika;Francie;francouzština;grandes écoles;pedagogika;univerzita;univerzitní institut;vysoké školy;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: didactics;education;France;french;higher school;grandes écoles;pedagogy;university;university institut
Abstrakt: Tato práce představuje francouzské vysoké školství. Věnuje se struktuře, systému a průběhu studia na hlavních typech vysokých škol, a sice univerzitách, grandes écoles a univerzitních institutech. Praktická část popisuje Université de Perpignan, především studium jazyků na fakultě filozofické a humanitních studií. V závěru práce je porovnáno české a francouzské vysoké šklolství a dva konkrétní studijní obory zaměřené na francouzský jazyk.
Abstrakt v dalším jazyce: This disertation presents the French higher education. It is engaged in the stucture, system and course of the studies at main types of higher schools, namely universities, grandes écoles and university insituts. The part of practice describes the University of Perpignan, primarily the study of languages at faculty of philosophy and human studies. In the end is compared the Czech a French higer education and two similar study domaines interested in French language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Francouzske vysoke skolstvi.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce123,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce172,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechmanova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.