Title: Grafické uživatelské rozhraní aplikace pro simulaci holografie
Other Titles: Graphical user interface of application for holography simulation
Authors: Herejtová, Lucie
Advisor: Lobaz Petr, Ing.
Referee: Skorkovská Věra, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23790
Keywords: optika;holografie;java;simulace
Keywords in different language: optics;holography;java;simulation
Abstract: Motivací pro tvorbu aplikace, simulující optické jevy, je možnost zkusit si vytvořit složitější optické soustavy a seznámit se s principem hologramu, aniž by bylo potřeba tyto soustavy vyrábět fyzicky. Tato bakalářská práce navazuje na několik bakalářských a diplomových prací, v jejichž rámci zmíněná aplikace v minulých letech vznikala. Jejím cílem je implementace grafického rozhraní k nové verzi této aplikace, přičemž nejdůležitější bodem je rozšíření podpory zobrazení optických soustav a hologramů ve 3D prostoru.
Abstract in different language: Motivation for developing an application, which simulates optical phenomenons, is a possibility to try to create complicated optical systems and become acquainted with hologram's principle, without the need to actually produce these optical systems. This bachelor thesis follows several bachelor and master theses, which were dealing with developing previously mentioned application. Main goal of this thesis is a implementation of a graphical user interface for a new version of this application, while the most important objective is adding support for displaying holograms and optical systems in 3D space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Simulator optiky.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
A12B0062P-posudek.pdfPosudek oponenta práce295,45 kBAdobe PDFView/Open
A12B0062P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce144,53 kBAdobe PDFView/Open
A12B0062P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce197,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.