Title: Analýza informačního systému firmy zabývající se chladírenským zařízením
Other Titles: Analysis of an Information System of a Company Working with Cooling Devices
Authors: Macht, Michal
Advisor: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23798
Keywords: informační systém;analýza;podnikové procesy;swot is/ict;hos8;pqm
Keywords in different language: information system;analysis;business processes;swot is/ict;hos8;pqm
Abstract: Bakalářská práce pojednává o možnostech analýzy stávajícího informačního systému HELIOS Orange ve firmě CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o., která se zabývá chladicím zařízením. Nejdříve jsou vysvětleny obecné pojmy související s oblastí informačních systémů a poté jsou aplikovány metody pro analýzu. K dostatečné analýze informačního systému byly použity metody SWOT IS/ICT, HOS 8 a PQM. Na základě výsledků těchto metod byly doporučeny návrhy zlepšení a následně odhadnut jejich ekonomický přínos.
Abstract in different language: Bachelor's thesis discusses the possibilities of analysis of the existing information system HELIOS Orange in the company CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o., which deals with cooling device. First are explained the general concepts related to the area of information systems and then are applied methods of analysis. The sufficient analysis of information system were used following methods SWOT IS/ICT, HOS 8 and PQM. Based on results of these methods were recommended suggestions to improvement and estimated their economic acquisition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A12B0495P_Macht.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-posudek.pdfPosudek oponenta práce412,21 kBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce378,51 kBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.