Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMacht, Michal
dc.contributor.refereeLipka Richard, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:30:46Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2017-02-21T08:30:46Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-5
dc.identifier63871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23798
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o možnostech analýzy stávajícího informačního systému HELIOS Orange ve firmě CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o., která se zabývá chladicím zařízením. Nejdříve jsou vysvětleny obecné pojmy související s oblastí informačních systémů a poté jsou aplikovány metody pro analýzu. K dostatečné analýze informačního systému byly použity metody SWOT IS/ICT, HOS 8 a PQM. Na základě výsledků těchto metod byly doporučeny návrhy zlepšení a následně odhadnut jejich ekonomický přínos.cs
dc.format79 s. (114 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpodnikové procesycs
dc.subjectswot is/ictcs
dc.subjecthos8cs
dc.subjectpqmcs
dc.titleAnalýza informačního systému firmy zabývající se chladírenským zařízenímcs
dc.title.alternativeAnalysis of an Information System of a Company Working with Cooling Devicesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis discusses the possibilities of analysis of the existing information system HELIOS Orange in the company CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o., which deals with cooling device. First are explained the general concepts related to the area of information systems and then are applied methods of analysis. The sufficient analysis of information system were used following methods SWOT IS/ICT, HOS 8 and PQM. Based on results of these methods were recommended suggestions to improvement and estimated their economic acquisition.en
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedbusiness processesen
dc.subject.translatedswot is/icten
dc.subject.translatedhos8en
dc.subject.translatedpqmen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A12B0495P_Macht.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-posudek.pdfPosudek oponenta práce412,21 kBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce378,51 kBAdobe PDFView/Open
A12B0495P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.