Title: Automatizace testování webových projektů
Other Titles: Automation testing of web projects
Authors: Skala, Pavel
Advisor: Steinberger Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Fiala Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23803
Keywords: testování;funkční testování internetového obsahu;selenium;webdriver;htmlunitdriver;automatizace funkčního testování;druhy testování;chyba;fáze testování;java
Keywords in different language: testing;functional testing of internet content;selenium;webdriver;htmlunitdriver;automation;functional testing;types of testing;bug;testing phase;java
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá automatizací funkčního testování internetových obchodů. Jejím výstupem je aplikace schopná vytvářet testovací scénáře, které se následně mohou aplikovat formou testů pro konkrétní internetový obchod. Součástí práce je také uvedení čtenáře do problematiky obecného testování, aby si o tomto procesu vytvořil přehled. Následně bude čtenář seznámen s vytvořenou aplikací, aby mohl tento nástroj úspěšně využívat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with automation of functional testing of online stores. Its output is an application allowing the user to create test scenarios that can subsequently be applied in the form of tests for specific online stores. The thesis also introduces the reader to the subject of software testing so that he can gain a thorough overview and understanding of this process. Subsequently, the details of the application are explained to allow the reader to successfully use it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalap_2016.pdfPlný text práce920,86 kBAdobe PDFView/Open
A12B0163P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce120,63 kBAdobe PDFView/Open
A12B0163P-posudek.pdfPosudek oponenta práce157,99 kBAdobe PDFView/Open
A12B0163P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce100,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.