Title: Testování vlastností bankrotních modelů v zemědělství
Other Titles: Testing of Characteristic Features of Bankruptcy Models in Agriculture
Authors: Čadková, Věra
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23812
Keywords: bankrotní modely;ch-index;g-index;poměrové ukazatele
Keywords in different language: bankruptcy models;ch-index;g-index;financial ratios
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bankrotních modelů Ch-index a G-index zaměřených na hodnocení finanční situace slovenských zemědělských podniků a testováním jejich možné aplikace v České republice. Teoretická část obsahuje přehledovou studii s podrobným popisem obou modelů a analýzou jejich poměrových ukazatelů. V praktické části jsou modely aplikovány na vybranou množinu českých zemědělských podniků. Výsledky modelů Ch-index a G-index jsou porovnávány s výsledky indexu IN95 a IN05, Indexu dle Programu rozvoje venkova a Indexu bonity.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of the Slovak Bankruptcy Model Ch-index and G-index aimed at evaluating the financial situation of agriculture company and their application to data of chosen companies from the Czech Republic. The theoretical part includes a summary study with a detailed description of both models and the analysis of their financial ratios. In the practical part are the models applied to the selected group of agriculture companies. Their results are compared with the results of the index IN95, the Index as the Rural Development Programme, solvency index and the index IN05.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cadkova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
PV_Cadkova.pdfPosudek vedoucího práce108,09 kBAdobe PDFView/Open
PO_Cadkova.pdfPosudek oponenta práce291,25 kBAdobe PDFView/Open
P_Cadkova.pdfPrůběh obhajoby práce48,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.