Title: Návrh systému vyrovnávací paměti pro grafické výpočty
Other Titles: Data Cache System for Graphics Computing
Authors: Hruda, Lukáš
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Maňák Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23824
Keywords: cache;vyrovnávací paměť;grafika;počítačová grafika;the visualization toolkit;vtk;maf2;lhp;lhpbuilder;cachovací politiky;politiky cachování;c++;variadické šablony
Keywords in different language: cache;graphics;computer graphics;the visualization toolkit;vtk;maf2;lhp;lhpbuilder;cache policies;c++;variadic templates
Abstract: V kontextu této práce může cachování být popsáno jako proces, kdy si program v paměti či na pevném disku uchovává výsledky výpočtů z důvodu vyhnutí se jejich opětovnému počítání v případě, kdy je stejný výsledek použit více než jedenkrát. Tento dokument popisuje několik známých politik cachování a obsahuje hlubší analýzu a popis konkrétního cachovacího systému navrženého a vyvinutého pro potřebu využití v MAF2 frameworku. Zároveň jsou zde popsány základní principy vizualizačního nástroje VTK, který je MAF2 frameworkem využíván. Z tohoto důvodu je navržený systém kompatibilní s datovými objekty nástroje VTK a zároveň je dostatečně obecný, aby bylo možné ho použít pro cachování téměř libovolného typu dat.
Abstract in different language: In the context of this work, caching can be described as the process whereby a program stores calculated data into its memory or onto a hard drive in order to avoid recalculating it in case it is needed more than once. This document describes various known cache policies and contains a deeper analysis and description of a specifi c cache system designed and developed for the use in MAF2 framework. It also describes the basic principles of the VTK visualization toolkit used by the MAF2 framework. The system is therefore compatible with VTK data objects and it is also as generic as possible so that it can be used for caching almost any type of data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
A13B0324P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce232,46 kBAdobe PDFView/Open
A13B0324P-posudek.pdfPosudek oponenta práce385,49 kBAdobe PDFView/Open
A13B0324P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce123,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.