Název: Biometrická autentizace osob na základě EEG signálu
Autoři: Šíp, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23835
Klíčová slova: autentizace;autentikace;eeg;ekg
Klíčová slova v dalším jazyce: authentication;ecg;ekg
Abstrakt: Hlavním cílem je studie možností využití biologických signálů jako jsou EEG a EKG potenciály pro autentikaci osob. Práce uvádí a vysvětluje základní termíny z oblasti strojového učení, zpracování signálů a teoretické principy extrakce parametrů z výše zmíněných biologických signálů. Získané znalosti jsou následně využity při návrhu scénářů pro zisk vhodných EEG potenciálů a implementaci algoritmů pro extrakci parametrů z naměřených dat. Extrahované parametry jsou následně důkladně otestovány při autentikaci živých subjektů. Poslední část je věnována návrhu a vývoji aplikaci nápomocné při praktické části výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work is to study the possibilities of user authentication using biological signals such as ECG and EEG. It covers basic terms from machine learning, signal processing and theoretical principles of feature extraction from the above mentioned biological signals. The gained theoretical knowledge is afterwards used for measuring suitable EEG signals and implementation of feature extraction algorithms from measured data. Extracted features are thoroughly tested for living subjects authentication. The last part is the design and implementation of application helping in the practical part of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
a13b0435p-BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13B0435P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce166,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13B0435P-posudek.pdfPosudek oponenta práce425,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A13B0435P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce189,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23835

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.