Název: Webové stránky města Plzně - jazyková mutace
Další názvy: Website of the City Pilsen - language version
Autoři: Petříková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Sováková, Jana
Oponent: Golovatina, Varvara
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2385
Klíčová slova: překlad;webové stránky;analýza;překladatelské metody a postupy;komentář;Plzeň;život v Plzni;historický přehled
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;website;analysis;translation methods and procedures;commentary;Pilsen;life in Pilsen;historical overview
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analýza cizojazyčných verzí oficiálních webových stránek města Plzeň a jejich následný překlad do ruského jazyka. Téma je zpracováno nejdříve teoreticky, je provedena analýza a představeny možné varianty rozsahu překladu a charakterizovány překladatelské postupy a metody. V další části jsou popsány překladatelské problémy, které se vyskytly při překladu. Poslední část práce je vlastní překlad.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of thesis is the analysis of foreign language version of the official website of the City of Pilsen and their subsequent translation into Russian language. The first unit deals with an analysis, demonstrates potential variations of the translation and describes basic translation methods and procedures. The second unit deals with translation problems that have occurred during the translation. The last unit is dedicated to the translation itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce644,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce107,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce154,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce36,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.