Title: Webové stránky města Plzně - jazyková mutace
Other Titles: Website of the City Pilsen - language version
Authors: Petříková, Martina
Advisor: Sováková, Jana
Referee: Golovatina, Varvara
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2385
Keywords: překlad;webové stránky;analýza;překladatelské metody a postupy;komentář;Plzeň;život v Plzni;historický přehled
Keywords in different language: translation;website;analysis;translation methods and procedures;commentary;Pilsen;life in Pilsen;historical overview
Abstract: Cílem bakalářské práce je analýza cizojazyčných verzí oficiálních webových stránek města Plzeň a jejich následný překlad do ruského jazyka. Téma je zpracováno nejdříve teoreticky, je provedena analýza a představeny možné varianty rozsahu překladu a charakterizovány překladatelské postupy a metody. V další části jsou popsány překladatelské problémy, které se vyskytly při překladu. Poslední část práce je vlastní překlad.
Abstract in different language: The aim of thesis is the analysis of foreign language version of the official website of the City of Pilsen and their subsequent translation into Russian language. The first unit deals with an analysis, demonstrates potential variations of the translation and describes basic translation methods and procedures. The second unit deals with translation problems that have occurred during the translation. The last unit is dedicated to the translation itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce644,78 kBAdobe PDFView/Open
Petrikova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce107,7 kBAdobe PDFView/Open
Petrikova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce154,47 kBAdobe PDFView/Open
Petrikova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce36,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.