Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorForejtová Monika, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHásek, Rudolf
dc.contributor.refereePezl Tomáš, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:19Z-
dc.date.available2015-2-11
dc.date.available2017-02-21T09:37:19Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier64743
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23855-
dc.description.abstractÚstředním tématem této diplomové práce je problematika osobnostního práva, respektive ochrany osobnosti v rozhodovací praxi Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Současný evropský standard mimořádně vysoké úrovně katalogu lidských práv je jak v historickém, tak geografickém kontextu zcela unikátní a je výsledkem složitého historického vývoje a tradičních kulturních hodnot evropské civilizace. Materiálním těžištěm této ochrany je především Evropská úmluva o lidských právech jako ratifikovaná mezinárodní smlouva v rámci Rady Evropy. Nejvyšší míře autority se v oblasti ochrany lidských práv a svobod těší nepochybně ESLP. Jeho intelektuální poselství poté přenáší do národního právního povědomí Ústavní soud ČR, který se na judikaturu ESLP v klíčových záležitostech permanentně odvolává. Za čtvrtstoletí své existence se však stal již více než důstojným a plně srovnatelným představitelem ochrany lidských práv a svobod.cs
dc.format116
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectosobnostcs
dc.subjectosobnostní právocs
dc.subjectochrana osobnostics
dc.subjectprávní principycs
dc.subjectposuzovací zásadycs
dc.subjectkolize hodnotcs
dc.subjectús črcs
dc.subjecteslpcs
dc.subjecteúlpcs
dc.subjectjudikaturacs
dc.titleOchrana osobnosti v pojetí ÚS ČR a ESLPcs
dc.title.alternativeProtection of personality in conception of Constitutional Court of Czech republic and European Court of Human Rightsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe theme of this thesis are personal rights and protection of personality by Constitutional Court of Czech Republic and European Court of Human Rights. The very basic of human rights and fundamental freedoms are indisputably made of personal rights as well. The extremely high level of human rights in current European standard is both in historical and geographical context very unigue. It is the result of complex historical development and cultural and traditional values in European civilization. Substantive law is concentrated primarily in The European Convention on Human Rights as an international treaty ratified by the Council of Europe. The highest degree of authority in the area of human rights and freedoms has European Court of Human Rights (ECHR). His principles and messages are then treansferred into the national legal awareness by Czech Constitutional Court that refers to practice of ECHR. For a quarter-century of ECHR existence, it has become dignified and representative of protection of human rights and freedoms.en
dc.subject.translatedpersonalityen
dc.subject.translatedpersonality rightsen
dc.subject.translatedprotection of personalityen
dc.subject.translatedlegal principlesen
dc.subject.translatedprinciples of judgementen
dc.subject.translatedconflict of valueen
dc.subject.translatedconstitutional court of czech republicen
dc.subject.translatedeuropean court for human rightsen
dc.subject.translatedjudicatureen
dc.subject.translatedeuropean convention for the protection of human rights and fundamental freedomsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rudolf Hasek 2016.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Hasek FO.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Hasek PE.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hasek prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce500,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.