Název: Nepřiměřená délka soudního řízení v pojetí ÚS ČR a ESLP
Další názvy: Excessive length of judicial proceedings in the concept of The Constitutional Court of the Czech Republic and ECHR
Autoři: Šlapáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Oponent: Pezl Tomáš, JUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23864
Klíčová slova: průtahy v řízení;nepřiměřená délka;koncentrace řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: delays in the proceedings;excessive length;concentration of proceedings
Abstrakt: Tématem práce je rozbor rozhodovací činnosti ESLP a ÚS ČR na problematiku průtahů v řízení s ohledem na spravedlivý proces, koncentraci řízení a další okolnosti určující délku řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of the work is to analyze the decision-making of the ECHR and the Constitutional Court of the Czech Republic on the issue of delays in the proceedings with regard to a fair trial, the concentration of procedure and other factors determining the length of the proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_NIKOLA SLAPAKOVA_Neprimerena delka soudniho rizeni v pojeti US CR a ESLP.pdfPlný text práce470,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapakova 2 FO.pdfPosudek vedoucího práce887,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapakova 2 PE.pdfPosudek oponenta práce968,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slapakova 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce463,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.