Title: Nepřiměřená délka soudního řízení v pojetí ÚS ČR a ESLP
Other Titles: Excessive length of judicial proceedings in the concept of The Constitutional Court of the Czech Republic and ECHR
Authors: Šlapáková, Nikola
Advisor: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Referee: Pezl Tomáš, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23864
Keywords: průtahy v řízení;nepřiměřená délka;koncentrace řízení
Keywords in different language: delays in the proceedings;excessive length;concentration of proceedings
Abstract: Tématem práce je rozbor rozhodovací činnosti ESLP a ÚS ČR na problematiku průtahů v řízení s ohledem na spravedlivý proces, koncentraci řízení a další okolnosti určující délku řízení.
Abstract in different language: The theme of the work is to analyze the decision-making of the ECHR and the Constitutional Court of the Czech Republic on the issue of delays in the proceedings with regard to a fair trial, the concentration of procedure and other factors determining the length of the proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_NIKOLA SLAPAKOVA_Neprimerena delka soudniho rizeni v pojeti US CR a ESLP.pdfPlný text práce470,6 kBAdobe PDFView/Open
Slapakova 2 FO.pdfPosudek vedoucího práce887,22 kBAdobe PDFView/Open
Slapakova 2 PE.pdfPosudek oponenta práce968,38 kBAdobe PDFView/Open
Slapakova 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce463,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.